Ανακοίνωση της Ανασυγκρότησης Μηχανικών 24/9/2018

Στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της 9/6/2018, κατόπιν αιτήματος μας και υπό το βάρος των αντιδράσεων για την εκ νέου συμμετοχή των ασφαλιστικών φορέων των μηχανικών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της τράπεζας Αττικής, ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ ενημέρωσε το σώμα για την πορεία του ταμείου από την ίδρυσή του, δυο χρόνια πριν.

Μεταξύ άλλων ευχαρίστησε την κυβέρνηση και τους φορείς των μηχανικών , που φρόντισαν να μην υπάρξει όπως είπε, «ούτε μια μέρα κενό στη διοίκηση του τμεδε», λέγοντας παράλληλα ότι η λήξη της θητείας του και των υπολοίπων μελών της διοίκησής του, ήταν γνωστό εδώ και δύο χρόνια ότι θα έληγε στις 8/4/2018. Συνεπώς υπήρχε χρόνος για να προχωρήσει ο πρόεδρος και η διοικούσα του ΤΕΕ, σε μια δημόσια διαδικασία ορισμού των μελών της, που θα ανταποκρίνονταν στα διεθνή Ευρωπαϊκά πρότυπα για την επιλογή μελών διοίκησης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπως εμείς προτείναμε.

Ακόμη «έπλεξε το εγκώμιο»  της κυβέρνησης ,του «Υπουργείου» όπως ανέφερε, για την εκκίνηση της λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, ενός φορέα που κλήθηκε να καλύψει με μειωμένους πόρους και μικρή υλικοτεχνική υποδομή την εγγυοδοσία των μηχανικών. Θα θέλαμε να θυμήσουμε σε όλους όμως ότι το «Υπουργείο» και η κυβέρνηση ήταν εξαρχής οι υπεύθυνοι για τη διάλυση του ΤΣΜΕΔΕ και τη δήμευση της περιουσίας του!!! Καλό είναι να μην μας διακατέχει ένα ιδιότυπο «σύνδρομο της Στοκχόλμης», όταν αναφερόμαστε σε αυτή τη «μετάβαση» που είναι γνωστό ότι μας επιβάρυνε όλους και όχι το αντίθετο. Επιπλέον τι θα έκανε η κυβέρνηση΄??? Θα τίναζε στον αέρα όλα τα έργα στη χώρα??? Η κυβέρνηση συνάδελφοι δήμευσε πάνω από δύο δις από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, τις μετοχές και τα ακίνητά του, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής έννομης τάξης και άφησε στο διάδοχο φορέα του το ΤΜΕΔΕ ,να διαχειρίζεται τόσα όσα χρειάζεται για να έχει κεφαλαιακή επάρκεια, για να καλύψει τις εγγυοδοτικές του ανάγκες.

Επίσης ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ αναφερόμενος στην επένδυση στην τράπεζα Αττικής έκανε νύξη καταρχήν και για τις παραλείψεις , όπως τις χαρακτήρισε,των διοικήσεων διαχρονικά, αναφερόμενος προφανώς και στην προηγούμενη διοίκηση Γαμβρίλη. Γεγονός είναι πάντως ότι ο κ. Γαμβρίλης μαζί με τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ αλλά και άλλα νυν μέλη της διοίκησης του ΤΕΕ, συμμετείχαν την επίμαχη περίοδο στη διοίκηση του επιμελητηρίου. Συνεδρίαζαν επί χρόνια μια φορά την εβδομάδα στο ΤΕΕ. Γεγονός είναι επίσης ότι ακόμη δεν μας έχει απαντήσει ο πρόεδρος του ΤΕΕ, όπως έχει δεσμευθεί δημόσια, γιατί έγινε η αντικατάσταση των εκπροσώπων των μηχανικών από το Δ.Σ. της τράπεζας το καλοκαίρι του 2016, μερικές εβδομάδες μετά από την ανανέωση της θητείας τους και αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε την αντικατάσταση του νυν προέδρου του ΤΜΕΔΕ από τη θέση του αντιπροέδρου, υπό την απειλή επιβολής επιτροπείας στην τράπεζα. Σε αυτά τα ερωτήματα είναι απαραίτητη η επίσημη απάντηση του προέδρου του ΤΕΕ.

Τέλος σε ότι αφορά τη συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ στην τελευταία ΑΜΚ της τράπεζας Αττικής τον περασμένο Μάϊο, ο πρόεδρος του ανέφερε ότι (με έντονους χαρακτήρες παραθέτουμε δημόσια τα δικά μας ερωτήματα-σχόλια προς τη ΔΕ ΤΕΕ, επί όσων είπε ο συνάδελφος) :

  1. «Η διοίκησή του ταμείου υπερασπίζεται την επένδυσή μας στην τράπεζα και θέλει την εξυγείανσή της.» Το ίδιο επιθυμεί και η Ανασυγκρότηση Μηχανικών , όμως αυτό δεν γίνεται με κυβερνητικούς χειρισμούς παράκαμψης των Ευρωπαϊκών κανονισμών περί κρατικών ενισχύσεων, όπως τον περασμένο Μάιο.
  2. «Το ταμείο θα διεκδικήσει κάθε ευρώ που του ανήκει προκειμένου να έχει τους απαραίτητους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας βάσει της οικονομικής του μελέτης και να έχει το χαρτοφυλάκιο που απαιτείται για να εκδίδει εγγυητικές. Το ταμείο  έχει οικονομικές επιτροπές που εισηγούνται τι πρέπει να κάνει η διοίκηση» Συμφωνούμε και επαυξάνουμε αλλά εμείς ερωτούμε, έχει η διοίκηση του ταμείου τα τυπικά προσόντα , τις γνώσεις και την εμπειρία για να εκτιμήσει την ορθότητα αυτών των εισηγήσεων?
  3. «Στα βιβλία μας, αν είχαμε εντολή να μην μπούμε,(ενν. στην ΑΜΚ της τρ. Αττικής τον περασμένο Μάιο), θα έπρεπε- με βάση την «καθαρή θέση» της τράπεζας- να εγγράψουμε ζημία 22 εκατ. ευρώ και θα έπρεπε να απολογηθούμε στους πιστούχους  και τον τεχνικό κόσμο για το γεγονός ότι απεμπολήσαμε το 5% της καταστατικής μειοψηφίας.»  Από τη συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ και του ΕΦΚΑ τον περασμένο Μάιο και σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας έχασε το 44% της αξίας της. Σήμερα μόνο η μετοχή έπεσε 4%. Το επόμενο διάστημα θα ζητήσουμε από το ΤΕΕ όλες τις εισηγήσεις των επιτροπών -με τις οικονομικές εκθέσεις που τις συνοδεύουν π.χ. εκτίμηση ρίσκου- που έγιναν προς τις διοκήσεις των ασφαλιστικών μας ταμείων (ΕΦΚΑ-ΤΜΕΔΕ)  για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ, να τις εξετάσει ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.

© 2015 Ανασυγκρότηση Μηχανικών: σχεδιάζοντας ένα νέο ΤΕΕ

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account