Παρέμβαση της Ανασυγκρότησης Μηχανικών : Σε τι μπορούν να ελπίζουν οι μηχανικοί το 2017? Προτάσεις για συνεργασίες και τρόπους αντίδρασης στην υποβάθμιση των μηχανικών.+

Παρέμβαση της Ανασυγκρότησης Μηχανικών : Σε τι μπορούν να ελπίζουν οι μηχανικοί το 2017? Προτάσεις για συνεργασίες και τρόπους αντίδρασης στην υποβάθμιση των μηχανικών.