Η τοποθέτηση του εκπροσώπου μας Δημήτρη Μήτρου για την αναβολή της συζήτησης για το θεσμικό πλαίσιο στη συνεδρίαση της ΑΤΕΕ, της 2/12/2017.+

Η τοποθέτηση του εκπροσώπου μας Δημήτρη Μήτρου για την αναβολή της συζήτησης για το θεσμικό πλαίσιο στη συνεδρίαση της ΑΤΕΕ, της 2/12/2017.

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για θέματα εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας,για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και υγιεινής και των συναλλαγών στα ακίνητα και στα υφιστάμενα τεχνικά έργα.+

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για θέματα εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας,για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και υγιεινής και των συναλλαγών στα ακίνητα και στα υφιστάμενα τεχνικά έργα.

© 2015 Ανασυγκρότηση Μηχανικών: σχεδιάζοντας ένα νέο ΤΕΕ

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account