αρχείο λήψης (9) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους μας σχετικά με τους τρόπους αποπληρωμής των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές.
1. Το εκδοθέν ειδοποιητήριο από τον διαδικτυακό χώρο του e-tsmede.gr μπορεί να εξοφληθεί μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του :
Α)ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : σε όλα τα καταστήματα της χώρας,
Β) ΜΕΣΩ E-BANKING από τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας ΕΤΕ σε τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας ΕΤΕ αλλά και από τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΕ σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα με μεταφορά του οφειλόμενου ποσού στο IBAN GR 8301100400000004054611464 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
(περισσότερες πληροφορίες για την εξόφληση μέσω e-banking στο τηλέφωνο :
18 18 18 και στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ www.nbg.gr).
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την συμπλήρωση του ΠΕΔΙΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ,στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται Ο ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ, διαφορετικά η συναλλαγή σας δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί .
Η πληρωμή σας θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4- 5 εργάσιμες πριν την λήξη προθεσμίας πληρωμής.
Γ)ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA : στο τηλ.210 3397 250.
(Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης και επιβαρύνεται με προμήθεια και έξοδα εξόφλησης, για τα οποία δεν είναι αρμόδιο το ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, αλλά οι υπηρεσίες της VISA , από τις οποίες μπορείτε να πληροφορείστε για την χρέωση σας).
Δ )ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ : σε όλα τα καταστήματα
της
Ε)ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ κατόπιν συνεννοήσεως με την τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ
Ζ) ΜΕΣΩ E-BANKING από τραπεζικό λογαριασμό τραπέζης ΑΤΤΙΚΗΣ σε ΑΤΤΙΚΗΣ στο IBAN GR 5101600650000000084906271 και στα τηλέφωνα :
210 3669200,8011500900 και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Αττικής www.atticabank.gr
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α. Με ΜΕΤΡΗΤΑ στα γκισέ της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας μέσω της διαδικασίας ΣΕΤ ( trn 4300 )
Λογαριασμός κατάθεσης : 040/546047-66
Β. Με ΕΝΤΟΛΗ ( μία εντολή ανά κωδικό πληρωμής ).
Β1. Εντολή – Έμβασμα μέσω άλλης Τράπεζας. ( ΟΧΙ ΜΕΣΩ WEB_BANKING )
Η Εντολή – Έμβασμα ΠΡΕΠΕΙ να διενεργείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ σας ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ( 3 – 4 ) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη προθεσμίας πληρωμής. ( non stp ; μη αυτόματη χρέωση )
Β2. Εντολή Μεταφοράς από λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗ στον 040/546047-66 .
Η εντολή μεταφοράς υλοποιείται την ημερομηνία που καθορίζει ο υπόχρεος.
Β3. Εντολή Μεταφοράς από λογαριασμό ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ( ΜΕΣΩ WEB_BANKING ) .
Κάντε την πληρωμή 4 – 5 εργάσιμες πριν την λήξη προθεμίας πληρωμής
Στην αιτιολογία αναγράψτε τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( όλα τα ψηφία χωρίς κενά η παύλες )
Το IBAN του λογαριασμού είναι GR24 0110 0400 0000 0405 4604 766
Μετά από 3 – 4 ημέρες ελέγξτε τον Λογ/σμό σας μήπως η πληρωμή δεν έγινε δεκτή και τα χρήματά σας έχουν επιστραφεί.
Γ. Με e-banking ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :
Πληρωμές –> Εταιριών και Οργανισμών –> Δημοσίου –> ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Εργοδοτικές εισφορές.
( Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη λογαριασμού σας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Εκ της Δ/νσης Εισφορών

© 2015 Ανασυγκρότηση Μηχανικών: σχεδιάζοντας ένα νέο ΤΕΕ

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account