Ανακοίνωση της Ανασυγκρότησης Μηχανικών 13/11/2017.Η Ανασυγκρότηση Μηχανικών, ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού του ΤΕΕ, που θα γίνει στη συνεδίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 2/12, κατέθεσε προς το προεδρείο του οργάνου, την ακόλουθη επιστολή για την παροχή οικονομικών στοιχείων:

Προς την πρόεδρο και τα μέλη του προεδρείου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Θέμα: « Παροχή στοιχείων που αφορούν τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του επιμελητηρίου, που θα πραγματοποιηθεί στη συνεδρίαση της Α/ΤΕΕ, στις 2/12/2017.»

Αξιότιμοι συνάδελφοι, κα πρόεδρε και  μέλη του προεδρείου της Α/ΤΕΕ,

Ενόψει της συνεδρίασης της Α/ΤΕΕ της 2/12/2017, στην οποία όπως μας ενημερώσατε θα συζητήσουμε τον προϋπολογισμό του ΤΕΕ και επειδή μέχρι στιγμής δεν λάβαμε κάποια οικονομικά στοιχεία από εσάς, θέλαμε να μας ενημερώσετε με αναλυτικές καταστάσεις για τα ακόλουθα, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη προεργασία από εμάς και να γίνει στη συνεδρίαση παραγωγική συζήτηση:

 1. τις μέχρι σήμερα πληρωμές του ΤΕΕ προς τρίτους και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του, για το 2017.
 2. τα φετινά έσοδα του ΤΕΕ και τις πηγές τους.
 3. τα ταμειακά υπόλοιπα του ΤΕΕ.
 4. τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το ΤΕΕ με αποφάσεις των οργάνων του διαχρονικά και εκκρεμεί η πληρωμή τους.
 5. τα ποσά που οφείλονται προς το ΤΕΕ από άλλους φορείς και τα μέλη του.
 6. τις σταθερές πηγές εσόδων του επιμελητηρίου.
 7. τις τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις που έλαβε το επιμελητήριο το 2017.
 8. το αντικείμενο, τα μέλη, και τις αμοιβές των ομάδων εργασίας του ΤΕΕ για τα έτη  2011-2017.
 9. τα ποσά που πλήρωσε το επιμελητήριο για τα πάσης φύσεως έξοδα και αντιμισθίες, των μελών των αιρετών οργάνων του. (Αναλυτική κατάσταση ανά άτομο με τις αιτιολογίες των πληρωμών για τα έτη 2011-2017).
 10. τα προγράμματα (εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλων φορέων) που συμμετέχει το επιμελητήριο.
 11. τα καθήκοντα των υπηρεσιακών στελεχών του ΤΕΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
 12. την ακίνητη περιουσία του ΤΕΕ και αν υπάρχει αξιοποίηση κάποιων ακινήτων, τους όρους και τα ετήσια έσοδα αυτής.
 13. τις τυχόν ανταποδοτικές υπηρεσίες που σχεδιάζει η διοίκηση του ΤΕΕ, να παράσχει το 2018, στα μέλη του και εκτίμηση για τα έσοδα που πρόκειται να αποδώσει η παροχή αυτών των υπηρεσιών στο φορέα.

Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω απαιτούν κάποιο χρόνο για να συγκεντρωθούν, παρακαλούμε να μας στείλετε τμηματικά ότι μπορείτε, για να μην χάνουμε χρόνο για την απαραίτητη επεξεργασία τους. Φυσικά αναμένουμε το συντομότερο και τους συνολικούς πίνακες του οικονομικού απολογισμού και του προϋπολογισμού.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για την Ανασυγκρότηση Μηχανικών

Με εκτίμηση

Δημήτρης Μήτρου

 

 

 

©2021 Ανασυγκρότηση Μηχανικών

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account