του Νίκου Γκανίλα
Πολιτικού Μηχανικού

Η Δημοσιονομική προσαρμογή δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην αύξηση των πόρων του κράτους και τη μείωση των δαπανών του!

Για να εξαφανίσουμε οριστικά τα ελλείμματα, πρέπει να εξαφανίσουμε τις αιτίες που τα δημιουργούν. Τις αιτίες που οδηγούν στην αποεπένδυση, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, την πτώση των εξαγωγών, την κατάρρευση της επιχειρηματικότητας, κλπ.

Η άρση αυτών των αιτίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των πολυσυζητημένων μεταρρυθμίσεων.

Δεν αρκεί οι μεταρρυθμίσεις να υπαγορεύονται από τα μνημόνια και τους εταίρους!

Είναι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ να πραγματοποιηθούν στο οικονομικό γίγνεσθαι αλλά και στην κοινωνία.

Αυτό το γνωρίζει καλά και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης.

Καλύτερα από όλους όμως το γνωρίζει ο Έλληνας Μηχανικός. Ποιος από εμάς δεν έχει βιώσει τις συνέπειες της πολυνομίας, της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, της διάλυσης των Δημοσίων Υπηρεσιών, ακόμα και τη δικαιολογημένη ευθυνοφοβία των συναδέλφων Δημοσίων Υπαλλήλων που καλούνται να επωμισθούν ευθύνες μέσα σε ένα πολυδαίδαλο και ασαφές Νομοθετικό καθεστώς.

Το ΤΕΕ (όπως και η υπόλοιπη κοινωνία και θεσμοί) κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει.

Υπομένει μοιρολατρικά τον εξευτελισμό του επαγγέλματος, την άσκοπη ταλαιπωρία, την απλήρωτη εργασία, την ανεργία ως και την αναγκαστική μετανάστευση των μελών του.

Δεν θα πρέπει βέβαια να παραβλέψουμε ότι την ευθύνη για πολλά την έχουν τα θεσμικά όργανα (σύλλογοι, ΤΕΕ), τα σχετικά Υπουργεία, ακόμη και εμείς οι ίδιοι.

Για παράδειγμα, συντάσσεται ένας Νόμος από μηχανικούς-στελέχη του Υπουργείου. Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για επεξεργασία από το ΤΕΕ και τους Συλλόγους.

Αν λοιπόν ο Νόμος αυτός αστοχήσει, από τη μια φταίνε οι συντάκτες του (Υπουργός άσχετος με το αντικείμενο, Γραμματέας και συντάκτες Μηχανικοί αναξιοκρατικά επιλεγμένοι με κομματικά κριτήρια) και από την άλλη οι φορείς μας που τον δέχτηκαν ή τον επεξεργάστηκαν πλημμελώς λόγω επαγγελματικής ανεπάρκειας, έλλειψης γνώσης αντικειμένου, κομματικής σκοπιμότητας κ.λπ.

Είναι προφανές ότι το ΤΕΕ πρέπει να συνεισφέρει στον τομέα των μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη χώρα μας. Όχι μόνο γιατί αυτές θα θέσουν τις βάσεις για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, αλλά και γιατί θα αποβούν προς όφελος των μελών του διευκολύνοντας την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού.

Συγκεκριμένα το ΤΕΕ πρέπει να θέσει σε πρώτη και άμεση προτεραιότητα την επεξεργασία και εφαρμογή ενός σχεδίου στο χώρο εποπτείας του που να στοχεύει:

  • 1) στην άρση της πολυνομίας και της ασάφειας των νόμων (που οπλίζει το χέρι της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς),
  • 2) στην καταγραφή όλων των δομών και διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται ο Μηχανικός και στην απλούστευσή τους με παράλληλη θεσμοθέτηση της ανάληψης περισσότερων ευθυνών από τον ιδιώτη Μηχανικό και λιγότερων από τις Υπηρεσίες,
  • 3) στον εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της που είναι επιτελικός- ελεγκτικός και διεκπεραιωτικός.

1 Comment

Comments are closed.

©2020 Ανασυγκρότηση Μηχανικών

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account