Ανακοίνωση της Ανασυγκρότησης Μηχανικών 9/1/2018.

Με έκπληξη λάβαμε χθες, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο το προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (Α/ΤΕΕ), μας πληροφορούσε ότι θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση (άπροσδιόριστο αν είναι τακτική ή έκτακτη) του οργάνου στις 3 & 4 Φεβρουαρίου στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή, στην Αθήνα. Στο μήνυμα διαβάσαμε μάλιστα ότι η συνεδρίαση θα έχει μοναδικό θέμα το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ και έχουν προσκληθεί «ο Πρόεδρος της Βουλής, οι Πρόεδροι των Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου, όπως επίσης οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. και Πρόεδροι της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε., Πρυτάνεις των Πολυτεχνείων και Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών Σχολών στην Εθνική Επικράτεια.»

Για ένα καλόπιστο παρατηρητή που δεν γνωρίζει τα όσα συμβαίνουν εσωτερικά στο επιμελητήριο, τα παραπάνω μπορεί όντως να φαίνονται, ως μια πρωτοβουλία για «να ενισχυθεί ο ρόλος του στις νέες συνθήκες, όπως απαιτεί η ανάπτυξη της χώρας», όπως δηλώνει το προεδρείο του ΤΕΕ, στο μήνυμά του. Όμως για εμάς που πιστεύουμε ότι πέρα από εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων, για τη διασφάλιση του κύρους του φορέα, προέχει η τήρηση του θεσμικού πλαισίου και των νόμων που διέπουν τη λειτουργία του, τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Γιατί το προεδρείο του ΤΕΕ, αμελεί συστηματικά τη σύγκλιση τακτικών συνεδριάσεων του οργάνου, εδώ και έξι μήνες. Ο νόμος 1486/84 που ορίζει τη λειτουργία του οργάνου, είναι σαφής: «Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά το 2μηνο ή έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο»,(άρθρο 7 παρ.7 ).Η σημασία της σύγκλισης τακτικών συνεδριάσεων έγκειται στο γεγονός ότι υποχρεωτικά τα τρια πρώτα θέματά τους, είναι οι ανακοινώσεις του προεδρείου της αντιπροσωπείας , η ενημέρωση του προέδρου και των μελών της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ και η σχετική συζήτηση για τα πεπραγμένα τους και η υποβολή ερωτήσεων και επερωτήσεων προς αυτούς, από τα μέλη της Αντιπροσωπείας. Δηλαδή ο κανονισμός της Α/ΤΕΕ, ορίζει τη διαδικασία ελέγχου των αποφάσεων,του κατεξοχήν εκτελεστικού οργάνου του επιμελητηρίου, της διοικούσας επιτροπής , από την Αντιπροσωπεία. Επιπλέον σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, οι συνεδριάσεις της Α/ΤΕΕ, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, για την καταγραφή, συζήτηση και τη λήψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση, από το επιμελητήριο, του πλήθους των προβλημάτων του κλάδου.

Η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, έχει πραγματοποιήσει στην παρούσα θητεία της, μόνο μια τακτική συνεδρίαση στις αρχές Ιουνίου . Αυτό σημαίνει ότι αν πραγματοποιηθεί η «απροσδιόριστη» συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου και η επόμενη προγραμματισθεί 2 ή τρεις μήνες αργότερα, τότε η Αντιπροσωπεία θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου των αποφάσεων της διοικούσας επιτροπής, μετά από 10 ή 11 μήνες (Ιούνιος 2017-Απρίλιος ή Μάιος 2018), αντί του… διμήνου που ορίζει ο Νόμος.

Η προηγούμενη περίοδος ήταν εκλογική για το ΤΕΕ και τα όργανα διοίκησής του υπολειτουργούσαν ή συνεδρίασαν για την εκλογή προεδρείων και διοικούσας. Το γεγονός αυτό έχει θέσει σε εκκρεμότητα τη συζήτηση για σημαντικά θέματα του κλάδου, όπως το ασφαλιστικό, τα όσα έγιναν στην τρ. αττικής, τα επαγγελματικά δικαιώματα και το θεσμικό πλαίσιο (για το τελευταίο με ευθύνη του προεδρείου έχουν σημειωθεί μόνο παράλληλλοι μονόλογοι αντί ουσιαστικού διαλόγου) . Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Αντιπροσωπείας να θέσουν ερωτήσεις για ενέργειες που έγιναν (ή δεν έγιναν) από την πλειοψηφία που διοικεί το φορέα τα τελευταία χρόνια.

Άμεσα λοιπόν θα ζητήσουμε,  σε συνεργασία και με άλλες παρατάξεις,με επιστολή μας προς το προεδρείο της Α/ΤΕΕ, την  τροποποίηση του προγράμματος των εργασιών της συνεδρίασης της 3ης Φεβρουαρίου και την προσθήκη της διαδικασίας της ενημέρωσης της ΔΕ και των ερωτήσεων και επερωτήσεων. Επίσης θα ζητήσουμε τη μετάδοση της συνεδρίασης από τον τηλεοπτικό σταθμό της βουλής, αν δεν έχει γίνει πρόβλεψη, για να τηρηθεί η αρχή του δημόσιου χαρακτήρα της συνεδρίασης, που επίσης ορίζει ο νόμος. Ως γνωστό η πρόσβαση στους χώρους του κοινοβουλίου είναι ελεγχόμενη και περιορισμένη.

Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μέχρι τώρα δεν εξετάσαμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε σε συνεργασία και με άλλες παρατάξεις,τη σύγκλιση τακτικής συνεδρίασης, με το 1/5 των μελών, σεβόμενοι θεσμικά το προεδρείο και λαμβάνοντας υπόψιν τα οικονομικά των συναδέλφων και του ΤΕΕ. Σε περίπτωση που δεν επικρατήσει η νομιμότητα, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ακυρότητα τις εκτελεστικές αποφάσεις της ΔΕ του ΤΕΕ, θα επανεξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα . 

Ζητούμε το αυτονόητο! Την τήρηση των νόμων στο ΤΕΕ!

 

 

©2020 Ανασυγκρότηση Μηχανικών

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account