Με την πρόσφατη ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου για το δομημένο περιβάλλον, που προβλέπει μεταξύ άλλων και την αυτόματη έκδοση των οικοδομικών αδειών, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής των μελετών για συγκεκριμένες κατηγορίες οικοπέδων, δημιουργούνται προσδοκίες για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων και της αδιαφάνειας στην αδειοδότηση των οικοδομικών δραστηριοτήτων. Όμως η δημιουργία μιας πληθώρας διευθύνσεων, συμβουλίων και παρατηρητηρίων, χωρίς μέριμνα για τη στελέχωση και το συντονισμό  τους, δημιουργεί σκεπτικισμό στον κλάδο.

Όμως τι πιστεύουν οι συνάδελφοι για τη λειτουργία των ΥΔΟΜ, τη μεταβίβαση των ελέγχων σε ιδιώτες, τις δημοτικές ΥΔΟΜ και τις πολεοδομίες που λειτουργούσαν ή θα λειτουργούν σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ; Πως ιεραρχούν τα προβλήματα στην αδειοδότηση της οικοδομικής δραστηριότητας; Ποια είναι η άποψή τους για τη στελέχωση των ΥΔΟM; Σε ποιο βαθμό έχουν κατανοήσει οι συνάδελφοι την τελευταία 7ετία το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την πολεοδομική νομοθεσία;

Η Ανασυγκρότηση Μηχανικών διεξήγαγε διαδικτυακή έρευνα επί ένα μήνα (11/7 -11/8 2017), στην οποία συμμετείχαν τόσο μέλη της όσο και άλλοι συνάδελφοι, ανώνυμα. Το δείγμα αφού έγινε έλεγχος και αφαίρεση  των πολλαπλών απαντήσεων, περιλαμβάνει 142 ερωτηματολόγια και αφορά ΥΔΟΜ σχεδόν από όλη τη χώρα. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν ακολουθήσαμε συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία  και τα πορίσματα της προσπάθειας είναι προφανώς ενδεικτικά.

Στη συνέχεια παραθέτουμε με διαγράμματα τα αποτελέσματα της έρευνας , που θα αποτελέσει το επόμενο διάστημα , εργαλείο για την Κίνησή μας,για τη λήψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης της οικοδομικής δραστηριότητας και την εύρυθμη λειτουργία των ΥΔΟΜ:

©2020 Ανασυγκρότηση Μηχανικών

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account